Integraal beheer en onderhoud

Het voordeel voor u als opdrachtgevers en/of vastgoedeigenaar is dat u altijd één aanspreekpunt heeft. Zo bent u op ieder moment van het onderhoudsproces precies op de hoogte van de stappen. U kunt hierbij denken aan planning, kosten en uitvoering van de werkzaamheden.

Door middel van goed overleg, nauwe samenwerking en inzichtelijke besprekingen met de opdrachtgever, kunnen de specialisten van Rebo Schilderwerken een plan opstellen voor integrale onderhoud en beheer van woningen en gebouwen. Vanaf dan ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderhoud bij ons. Niet alleen voor vandaag maar ook voor de toekomst.

 Onlosmakelijke samenhang tussen onderhoudsvormen
De totale uitvoering van onderhoud aan uw vastgoed of woning bestaat allemaal uit integraal onderhoud. Bij Rebo Schilderwerken zien wij hierbij dan ook een samenhang tussen de verschillende onderhoudsvormen. Denk hierbij aan;

check Dagelijks onderhoud
check Contract onderhoud
check Planmatig onderhoud
check Meerjarig onderhoud

Door deze onderhoudsvormen en de informatie daarvan te combineren en met elkaar te integreren ontstaat een goed inzicht en kan er door kostenefficiënt te werken veel worden bespaard. Ook kan hierdoor het werk gestructureerde worden uitgevoerd en zorgen we voor een optimaal resultaat.

Afstemming tussen eigenaar en co-maker
In de integrale beheerfase wordt de koppeling gemaakt met het strategisch vastgoedbeleid, energieprestaties, duurzaamheid, gezondheid, toekomstwaarde, kwaliteit en veiligheid. De genoemde aspecten worden in het onderhoudsbeleid geborgd voor 15, 20, 30 jaar of langer. Wij zien dat een gezamenlijke afstemming tussen eigenaar en co-maker de verantwoordelijkheden en risico’s op het gebied van onderhoud en beheer transparant en beheersbaar maken.

 

Neem contact op

    Geef uw contact voorkeur aan

    E-mailTelefoon

    Resultaat Gericht Samenwerken doet u samen met Rebo Schilderwerken

    Neem direct contact op